Aljmaš planina
Vinarija Janečić


Kontakti

099 681 7089

099 702 2007

099 269 5030


zlatko@vinarija-janecic.hr

ksenija@vinarija-janecic.hr

Naša lokacija

Vinarija Janečić
Rudina Klainac 55
Aljmaš 31205
Hrvatska
Objekt je smješten u neposrednoj blizini Aljmaša, u Aljmaš planini. Nalazi se na Županijskoj cesti 4092, naslonjeno na cestu, gospodarstvo je na katastarskoj čestici 894, Rudina Klainac 55.
Prema regionalizaciji vinogradarskog područja vinograd se nalazi u vinogorskoj regiji Kontinentalna Hrvatska , podregija Podunavlje i hrvatska Baranja.
Vinogradarski položaj vinograda proteže se na blago valovitom reljefu – uzignuti plato eolskog nanosa pijeska i lesa, čineći time idealne površine južne ekspozicije. Sam vinograd je na 150 metara nadmorske visine.